หลักสูตรระยะสั้น

Course Image
       
ภาษาเปอร์เซียเบื้องต้น
เรียน 12 ชั่วโมง
4, 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ 2567
9.00 - 12.00 น.
ราคา: 4,000 ฿
สมัคร
Course Image
       
การปรับจูนกล่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่องานอาชีพ
เรียน 8 ชั่วโมง
31 มกราคม 2567
8.00 – 17.00 น.
ราคา: 4,000 ฿
สมัคร
Course Image
การประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
เรียน 8 ชั่วโมง
9 กุมภาพันธ์ 2567
8.00 – 17.00 น.
ราคา: 5,000 ฿
สมัคร
Course Image
การอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 2567 (รุ่น 1)
เรียน 3 ชั่วโมง
16 มีนาคม 2567
9.00-12.00 น.
ราคา: 500 ฿
สมัคร
Course Image
การอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 2567 (รุ่น 2)
เรียน 3 ชั่วโมง
17 มีนาคม 2567
9.00-12.00 น.
ราคา: 500 ฿
สมัคร
Course Image
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ
เรียน 96 ชั่วโมง
19-22, 26-29 มี.ค., 2-5, 16-19 เม.ย. 2567
9.00-12.00 น.
ราคา: 4,500 ฿
สมัคร
Course Image
บัญชีและภาษีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ
เรียน 18 ชั่วโมง
23-24 มีนาคม 2567
08.30 – 17.30 น.
ราคา: 4,500 ฿
สมัคร
Course Image
ทักษะนวัตกรรมเพื่อธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
เรียน 18 ชั่วโมง
26-28 มิถุนายน 2567
09.00 – 16.00 น.
ราคา: 4,500 ฿
สมัคร
Course Image
เปิดร้านบน Tiktok เสริมการขายด้วยเทคโนโลยี AI
เรียน 16 ชั่วโมง
28-29 มีนาคม 2567
9.00 – 16.00 น.
ราคา: 4,500 ฿
สมัคร
Course Image
ภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่กับการจัดการความขัดแย้ง
เรียน 12 ชั่วโมง
7, 21, 27 และ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
9.00 – 12.00 น.
ราคา: 4,000 ฿
สมัคร
Course Image
เทคนิคการเขียนและการวิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ (BMAT)
เรียน 12 ชั่วโมง
7, 21, 27 และ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
9.00 – 12.00 น.
ราคา: 3,500 ฿
สมัคร
Course Image
ทักษะการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (24 ชั่วโมง)
เรียน 24 ชั่วโมง
24-25 เมษายน 2567
9.00 – 16.00 น.
ราคา: 500 ฿
สมัคร
Course Image
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เรียน 24 ชั่วโมง
13 16 มิ.ย. 6-7 ก.ค. 3-4 ส.ค. 14-15 ก.ย.
26-27 ต.ค. 16-17 พ.ย.
15 ธ.ค. 67 19 ม.ค. 68
9.00 – 16.00 น.
ราคา: 28,000 ฿
สมัคร
Course Image
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย AI (16 ชั่วโมง)
เรียน 16 ชั่วโมง
27-28 มิถุนายน 2567
9.00 – 16.00 น.
ราคา: 5,000 ฿
สมัคร